Viruswaarheid en de EU

6Jun - by Jos - 0 - In communication

Viruswaarheid deed een algemene oproep om een petitie te tekenen tegen een “covid paspoort”. Daarop heeft ondergetekende (auteur market.socialism.nl, schrijver dezes…) gereageerd met argumenten tegen de Europese Unie, omdat dit een petitie is die gericht is op de Europese Unie, en ook die Unie lijkt te willen versterken. Hierop is een antwoord ontvangen van iemand op persoonlijke titel (zo lijkt het), die deze argumenten onderschrijft (“Ik ben het persoonlijk helemaal met je eens.”). Daarop weer een antwoord verstuurd. Deze communicatie wordt chronologisch weergegeven. Wat van deze zijde komt (market.socialism.nl) is niet geciteerd (vertikale streep), van de andere zijde wel.

Viruswaarheid schreef op 2021-05-25 22:10:

Europeans United! ALLEMAAL INVULLEN AUB

We kunnen het digitale groencertificaat (covid paspoort) misschien nog stoppen! Hiervoor hebben we een miljoen stemmen nodig! Samen kunnen we dit doen, deel deze petitie zoveel mogelijk. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, teken a.u.b. deze petitie en help deze over heel Europa te verspreiden om deze waanzin te stoppen.

Op 29 mei zal deze petitie overhandigd worden aan het Europees Parlement.

Klik hier voor de petitie:
https://www.europeansunited.eu/sign-the-petition/

Alleen samen krijgen we de overheid onder controle.
Blijf op de hoogte en volg ons via alle kanalen

(Einde citaat.) Oproep van “Viruswaarheid”.

Reactie (van market.socialism.nl, jb)

Beste Virus waarheid,

Helaas zal ik de petitie niet kunnen tekenen, omdat deze petitie de Europese Unie ondersteunt en erkent.

… “the European Union must, as a last resort, use Article 7 to initiate proceedings against those Member
States that refuse to comply.

De Europese Unie moet vernietigt worden, en vervolgens verboden in onze Grondwet. Artikelen 90-95 moeten uit onze Grondwet geschrapt worden, en Nederland moet uit de Verenigde Nazis treden vanwege artikel UVRM-VN 29 lid 3.

Reden: democratie. Democratie is niet mogelk op de absurde schaal van een half miljard mensen. Ten tweede is een essentiëel onderdeel van een democratisch rechtsbestel, dat er ook Soevereine Staten zn buiten onze eigen, zodat daar een bredere cultuur kan bestaan van wederzds overleg, samenwerking in plaats van gezamelke onderwerping, handel, leren van elkaars successen en mislukkingen, en zodat de wetten en het beleid in het ene gebied (Staat) goed en beter afgestemd kunnen worden op de mensen daar.

Veel mensen hebben niet de minste intereresse nog idee van de schaal van de mensheid of onze landen, en maken daarom snel de fout te denken dat alles wat voor een groep van 10-1000 personen geldt, dus ook wel voor landen van miljoenen of Imperiums van miljarden zou moeten gelden. Deze web pagina van m kan een intuitief gevoel geven van waar w het nu werkelk over hebben: http://socialism.nl/population.html Waar hebben we het dus over ? Astronomische aantallen mensen.

De historie. We hebben al lang meegemaakt, meerdere malen, wat een Europees breed Imperium betekend. De moordende belastingen van Rome, daar begon het mee. Daarna het Feodale stelsel, wederom vanuit Rome. Die hel heeft Nederland van zich afgeworpen, in het tdsgewricht “De Opstand” genaamd. Nederland werd toen geboren. Andere periodes van Europees breed Imperium zn: Napoleon, en natuurlk als laatste, De Nazis.

De Nazis zn weg ? Helaas licht het niet zo simpel. De Nazis werden vanuit de heersende klasse gefinancieerd, en die heersende klasse zit er nog steeds. Ik zie het zo, dat Amerika de Tweede Wereld oorlog gewonnen heeft, met een enorme gebiedsuitbreiding in west Europa. Dan kan men terug rekenen: was dat het doel ? Ik denk, helaas wel. Ze hebben Staten veroverd, en daar betalende Vazallen van gemaakt, die willoos de eigen soldaten inzetten voor de verdere Imperialistische oorlogen van de Verenigde Staten van Amerika, die zelf hun democratie verloren hebben in 1776 door de formatie van de onhandelbare VS met als centrum Washington DC (en “Wallstreet”).

Markten zn opengegooid voor bepaalde grote bedrven, en daar gaat het natuurlk allemaal om. Geld geld geld. Vele landen zn verder het Amerikaanse Imperium ingewerkt via de Verenigde Naties (Nazis). Dat de V.N. een tirannie is, kan men zelf eenvoudig opzoeken in bovengenoemde artikel. De centralizatie van de economie is ronduit schokkend te noemen, wereldwd. De criminele Corona politiek bewst dat we al in een één wereld systeem leven. Er zn maar een paar plekken op aarde waar z zich verzet hebben tegen deze absolute idioterie van de Corona.

Nederland bestaat en vertegenwoordigt (in navolging van Zwitserland, blkbaar ons gidsland en een veel beter onderhouden en langer ontwikkelde democratie) De Opstand tegen dit soort tirranieke (wereld) Imperiums. Ik zie helaas ook dat Nederland zelf schuldig is geworden aan Imperialisme, en dit is wellicht de reden dat w nu historisch zn veroordeeld om een slaaf te worden, daar waar w (als land tenminste, als geheel zoals w naar buiten treden ten opzichte van andere landen) zelf de slavenmeester wilden zn. Desalnietemin zie ik graag de strd gevoerd over alle fronten, zowel tegen de buitenlandse overheersing, als het Kwaad van binnenuit in ons eigen land, dat anderen wil onderwerpen en misbruiken voor geldelk gewin.

Ik betreur het dat op een zo belangrk moment, en wellicht de enige petitie die w er nog tussen zouden kunnen krgen, weer niet op een exacte en seculiere wze op het onderwerp wordt toegesneden waar het nu even om gaat: “de invoering van binnenlandse paspoorten in een beweging van zware druk om mensen mogelk zeer gevaarlke injecties te laten ondergaan”. Het was helemaal niet nodig geweest om daar de Europese Unie of een ander Imperium b te betrekken. Hoe meer onderwerpen op een hoop gegooid worden, hoe meer mensen afhaken omdat ze principiëel tegen een bepaald onderdeel zn.

Ik vind het jammer dat er spelletjes met onze vrheden en rechten worden gespeeld, op een zo belangrk moment, en om dan toch nog even te proberen de bron van zoveel corruptie en slechtheid verder te ondersteunen, te weten de Europese Unie. De Europese Unie is wat m betreft de Amerikaanse culturele aanval op de ± 25 democratieën van het Europese Continent. Het is veel moeilker voor de criminelen en terroristen van de Amerikaanse overheden om ± 25 democratieën onder controle te brengen en te houden, dan om iedereen te onderwerpen aan een hopeloos nest van zelfzuchtig gewin in het altd instabiele België. De locatie Brussel is overigens ook historisch voor Nederland ronduit pnlk te noemen, omdat de zuidelke gebieden van het Nederlandse taalgebied ook de zetel was en op een bepaalde manier is gebleven van de Katholieke terreur tegen onze voorvaderen.

Het is overigens (mns inziens) geen toeval dat de Amerikanen deze “zwakke plek” in Europea kiezen als de zetel voor hun macht. Men kiest een zwakke plek, een zwakke groep binnen de overwonnen Sta(a)t(en), en geeft die de macht om het bestuur b proxy uit te oefenen, zodat die zwakke plek/groep altd afhankelk blft van steun van het Imperium dat die Sta(a)t(en) heeft overwonnen.

Voorstel: kom met een nieuwe petitie, alleen op Nederland zelf gericht. We gaan dan de Europese Unie en de Verenigde Naties uit ons land gooien, terug naar de Gulden, en onze Grondwet als hoogste wet herstellen. Dit is juist een uitgelezen kans, omdat de hele wereld over de kop gaat, en dat bewst de onwerkbaarheid (criminaliteit) van entiteiten als de Euro, Europese Unie, en de Verenigde Naties/Nazis.

Triest feit: het volk is dom. Maar jullie zn niet dom ! Dat zag ik wel tdens jullie heldhaftige rechtzaak tegen de avondklok, die op schokkende wze afgewezen werd. Jullie zn niet dom, integendeel. Daarom hoop ik dat jullie een en ander op zn td willen overdenken, en meer in de richting zouden willen gaan van “W Europeanen” (als dat desnoods zo moet) “willen leven in vre democratische landen, die goed nabuurschap betrachten met onze buren, maar desalnietemin de Soevereiniteit opeisen voor onszelf, ieder in zn eigen land naar beste inzicht en geweten; in dezen zn w in geest verenigd, streven naar eenzelfde principe van goed bestuur, dicht b, van en vóór het volk, steunen elkaar waar nodig, om elkaar te helpen de Soevereiniteit voor ieder in het eigen land te herstellen.”

Men kan immers éénsgezind van denken zn, en toch beseffen dat het wsheid is om een Soevereiniteit niet te groot te maken. Men kan het ééns zn in denken met de buren en iedereen in de straat, maar betekend dat dan dat w een groot gebouw gaan bouwen en allemaal in dezelfde huiskamer willen gaan leven ? Uiteraard niet, maar als het dan op landen aan komt, dan vergeten mensen wat het allemaal betekend, ze hebben geen besef van de schaal van de dingen, en dan ineens denken ze dat dingen wel kunnen, die uiteindelk verkeerd gaan.

Al met al ben ik dus fel tegen deze petitie, en zelfs tot het niveau van de gewapende strd tegen deze machtsgreep van de Europese Unie over welke Staat dan ook.

Desalnietemin blf ik graag lid en steun “Virus Waarheid” in het algemeen. Waarschnlk hebben jullie je mee laten slepen met de propaganda van deze of gene club. Ze zn zo handig met hun propaganda, ze weten precies welke snaar ze moeten raken. Graag iets beter nadenken over dit soort basis dingen van de maatschapp, want dat is juist het belangrkste strategische niveau, wat de lange termn gaat bepalen. Ik wil geen duizend jarig rk van duisternis, waar de Nazis mee begonen zn, en dat zich nu steeds verder aan het uitbouwen is (!). Het is al eerder gebeurd dat er afschuwelke Imperiums zn opgebouwd, die van eeuw tot eeuw doorgaan, totdat ze uiteindelk instorten en ook daardoor weer veel dood en verderf zaaien.

Het enige democratische land dat nog over is in Europa, is Zwitserland — tenminste zolang z weerstand kunnen blven bieden aan de machtshonger van de Amerikanen en hun Europese Vazallen bendes. Graag zie ik dat er minimaal weer twee democratische landen zn, of zo democratisch en Rechtstatelk als mogelk. Ik kan nog wel 10, 100 en meer paginas zo door gaan, over het hoe en het wat, maar verws naar mn website (alles gratis). Daar staat hoe we deze dingen zeer grondig (letterlk en figuurlk) kunnen aanpakken.

beste groeten,
Jos Boersema
(Internationaal gepubliceerd met “sede – secure democracy” software, Linux Magazine Okt. 2003).
market.socialism.nl

Beste Jos,

Sorry voor mijn late reactie. Ik ben het persoonlijk helemaal met je eens. Alleen lag het groene paspoort bij het Europese Parlement. Deze petitie is volgens mij van iemand uit een ander land van de EU. Het doel van deze petitie is/was het tegengaan van de invoering van het COVID-paspoort. Jij zou zelf ook een petitie over Nederland kunnen starten.

Hartelijke groet,

[Voornaam]
Het E-mailteam van [Organisatie]

(Einde citaat.) Een reactie van iemand op persoonlijke titel (…“Ik ben het persoonlijk”…) op direct bovenstaande e-mail. Dit mag dus niet verward worden met de officiële standpunten van “Viruswaarheid”. Privacy gevoelige of namen die tot verwarring kunnen leiden zijn vervangen door algemeenheden tussen rechte haken ([…]).

Beste [Voornaam], Viruswaarheid,

Bedankt voor de reactie ! Fijn dat u het ook zo ziet, betreffende de E.U. Aangezien u het woord “persoonlijk” gebruikt, zie ik dit niet als een standpunt van Viruswaarheid als geheel; dat is geen probleem, dit enkel om latere verwarring te voorkomen. Ik publiceer⁵ namelijk in de regel alle politieke communicaties die verband houden met mijn politieke voorstellen op mijn website market.socialism.nl

Ik zou een petitie kunnen starten, maar ben bang voor wildgroei aan petities waardoor we er niet één hebben die het doel haalt. Het is daarom misschien beter dat een organisatie dat doet, die al wat publicatie kracht heeft ? Misschien is het een idee om een petitie te maken, die heel kort is, met als doel zo min mogelijk mensen te laten afhaken op een detail.

Misschien iets in de trant van: “Dit bedoelen we met een COVID-paspoort …” (en dat breed genoeg maken), en dan doodleuk “Wij willen dit niet.” Niet eens redenen geven ? Dat is immers ook een optie. De volkswil is immers zijn eigen reden. In een debat komt het zwak over, maar het is ook niet een debat, het is een petitie. Ik weet niet of het een goed idee is, maar uit hoofde van eenheid zou het kunnen werken. Het zou ook avererchts kunnen werken, in de zin van dat mensen dan vinden: had nu maar wat redenen gegeven.

Misschien zouden zelfs meerdere petities gestart kunnen worden, sommige met de ene en andere met de andere strategie, en zien wat het beste aanslaat. Hier een poging …

https://petities.nl/petitions/new?locale=nl

━━━━━━━

Naam¹: Vrijheid Ja. Corona/Covid paspoort: nee.

Beschrijving²: Wij vinden dat Nederlanders zich overal vrij in de openbare ruimte moeten kunnen bewegen, zonder dat zij zouden moeten bewijzen welke gezondheidsbehandelingen zij ondergaan hebben.

Ontvanger³: Parlement

Wij: Burgers van Nederland

Constateren: Dat onze vrijheden worden bedreigt.

En verzoeken⁴: De toegang tot de openbare ruimte zoals vanouds open te houden voor eenieder, ongeacht welke medische behandelingen iemand in het verleden ondergaan heeft.

━━━━━━━

¹ Het zou goed kunnen zijn om iets positiefs te zeggen, en ook de valse vrijheidspropaganda van onze tegenstanders onderuit te halen. De Corona dictators doen immers net alsof ze vrijheid willen, terwijl ze onze vrijheden aan het afbouwen zijn.

² “Openbare ruimte”, om in die zin een bodem proberen te leggen in hoe ver de dictatuur straks gaat uitbreken. Wij eisen dan het recht op om overal over straat te gaan, waar wij willen. Wat mensen met hun winkels en evenementen willen, lijkt mij een lastiger kwestie, omdat die mensen dat ook zelf maar moeten besluiten. Dat is juist ook een mooi gegeven, want dan kunnen evenementen en winkels ook ervoor kiezen om alle Corona hysterie te negeren, en dan kunnen normaal denkende mensen daar weer normaal en fatsoenlijk heen (zonder schadelijke mondkapjes bijvoorbeeld, of dictatoriale identificatie en pseudo-gezondheidsstatus absurditeiten).

Het mooie van “gezondheidsbehandelingen” algemeen stellen, is dat veel mensen inderdaad niet willen dat anderen zich met hun gezondheidsbehandelingen bemoeien. Dat zijn privé zaken.

“Nederlanders” zou eventueel ook “burgers” kunnen, oid.

³ Mijns inziens is het Parlement de hoogste macht, of zou dat moeten zijn.

⁴ Hier heb ik maar niets geschreven over ruimtes die als minder openbaar zouden kunnen gelden, zoals evenementen met beperkte toegang (zoals na betaling of uitnodiging), met het idee om het simpel te houden en daardoor meer eenheid te krijgen, en dus in ieder geval deze grote basis vrijheid goed af te dwingen: de openbare ruimte, dus de straten en pleinen. Ik zie het al gebeuren dat we straks letterlijk ook nog eens op straat controle posten krijgen (net als tijdens de Nazis bezetting).

Ik heb het zo algemeen mogelijk gehouden, zodat het alle ziektes en alle soorten bewijzen kan omvatten, omdat het nooit nodig is geweest dat we over straat moesten met een bewijs van welke medische behandeling dan ook (en dat is ook heden helemaal niet nodig, mijns inziens). Corona/Covid stond ook al in de titel, maar zo kunnen we de petitie ook gebruiken als ze met andere ziektes gaan komen.

Ook niets geschreven over hoe dat dan bewezen zou worden, namelijk via een mobiele computer telefoon applicatie, een sticker op je voorhoofd, of hoe dan ook, zodat we een breed net hebben om alles af te vangen. Het wil immers niet zeggen dat dit Covid-paspoort noodzakelijk via een document (electronisch of niet) zal worden ingevoerd. Wij hebben al de identificatie plicht op straat, en dat zou eenvoudig aan een injectie databank gekoppeld kunnen worden. Dan zou onze ID-kaart, rijbewijs of normale paspoort ineens ook dienst doen als een binnenlands “Covid-paspoort”.

Verder heb ik het in een positieve vorm geschreven: “hou open” in plaats van “berperk niet”, omdat dit misschien beter over komt (positiviteit versus negativiteit). Het woord “als vanouds” heeft de bedoeling om een niveau van vertrouwen te wekken (vroeger ging het immers ook altijd goed), maar ook om rand gevallen af te vangen waar misschien al speciale regelingen voor zijn, en om dat dan niet met deze petitie te doorbreken, die immers heel breed gesteld is en dus dat risico kan hebben. Stel er is een rare Ebola infectie of andere al bestaande regelingen, voor zaken die vrijwel nooit voorkomen en die geen invloed hebben op onze algemene politieke- en burger- rechten, dan valt dat onder “als vanouds”.

Ik hoop dat u mij kunt vergeven dat ik er zo over door kan miepen. Het kan wat vervelend over komen, maar ik probeer een zo geslepen mogelijke tekst te maken. Ongetwijfeld kunnen jullie dit beter, het is maar een voorzetje.

beste groeten!
Jos Boersema

https://news.socialism.nl/communication/viruswaarheid-en-de-eu/

Propaganda work:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *